Antidopingové vzdelávanie

Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky pripravuje cyklus vzdelávania pre svojich členov.
Bližšie informácie o forme a termínoch budete informovaný na stránke www.sank.sk, a formou e-mailu.

sank_antidopingove_vzdelavanie_zoznam_2021

sank_antidopingove_vzdelavanie_zakazane_latky

sank_antidopingove_vzdelavanie_suplements

sank_antidopingove_vzdelavanie_kodex_2021

sank_antidopingove_vzdelavanie_anabolika