Členské poplatky pre rok 2020 a nová smernica SANK

Upozorňujeme členov SANK že od nového roku sa upravujú pravidlá a výška členského pre rok 2020.
Subjekty SANK a členovia SANK sú povinní uhradiť ročný členský poplatok najneskôr do 28.2. v danom roku. Výška poplatku po tomto dátume sa zvyšuje o 100%

Platenie členského poplatku vyplýva zo zákona o športe 440/2015 Z.z., § 9, ods. (1) a je povinný pre každého registrovaného člena SANK.
– členský poplatok musia zaplatiť aj pretekári, ktorí neplánujú súťažiť, predsedovia klubov, funkcionári, tréneri atď.

Klub registrovaný v SANK a člen registrovaný v SANK pod daným klubom
– ročný poplatok klubu – 50€
– ročný poplatok člena registrovaného v klube – 5€

Člen registrovaný v SANK bez klubovej príslušnosti – jednotlivec
– ročný poplatok člena neregistrovaného v klube – 20€

Poplatok za výstup – 10€

Smernica SANK o ročnom členskom poplatku

Viac na –  Informácie a poplatky