European Poverfit Natural Cup, Viničné – sa bude konať

Vážení pretekári s platnosťou môžeme potvrdiť konanie súťaže vo Viničnom Powerfit Natural Cup dňa 10.10.2020 za dodržania právoplatných nariadení zverejnených na Úrade ministerstva zdravotníctva.
Znenie hromadného podujatia.
 
B) S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50,
hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Ďalej je potrebné dodržať ďalšie právoplatné nariadenia čo sa týka hygieny, vetrania priestorov, dezinfekcie plôch, nosenie rúšok a iných opatrení. Vypracujeme časový harmonogram tak, aby boli dodržané všetky body aktuálnych opatrení. Je to pre nás aj Vás úplne iná situácia ako sme boli zvyknutí. Preto Vás prosíme o maximálnu disciplínu, spoluprácu a trpezlivosť. Jedine tak to spoločne zvládneme.
 
Ďalej uverejňujeme dôležitý odkaz na hranice a dodržanie aktuálnych nariadení a opatrení.
Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.
Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.