Informácie a poplatky SANK 2015

Informácie a poplatky SANK a Registrácia na rok 2015

Registrácia a platenie členských príspevkov na rok 2015 prebehne v termíne od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 pre všetky kluby a súčasných pretekárov. Členstvo a platnosť je podmienená zaplatením členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok.Viac v podstránke Informácie a poplatky