Jarná sezóna je predo dvermi

Žijete zdravo? Pravidelne športujete? Máte súťažné ambície?
Ak áno, už ste sa rozhodli v ktorej kategórii by ste chceli súťažiť?

Jarná sezóna je predo dvermi a kto ešte nezačal, má k tomuto kroku najvyšší čas. SANK pre vás pripravuje  niekoľko  súťaží, ktorých sa môžete zúčastniť  a svoje úsilie v príprave zúročiť na pódiu v týchto kategóriách:

Ženy:
Bikiny fitnes junior (výškové kategórie)
Bikiny fitness  (výškové kategórie)
Bikiny fitnes Masters 35+
Bikiny fitnes Masters 45+
Šport model (výškové kategórie)
Šport model 35+
Šport model 45+
Fitnes figura (výškové kategórie)
Fitnes figura 35+
Fitnes figura 45+
Ms. Physique (výškové kategórie)
Fitnes classic ženy (výškové kategórie)

Muži:
Dorast (výškové kategórie)
Junior (výškové kategórie)
Muži (výškové kategórie)
Masters  40+
Masters  50+
Masters  60+
Mr. Physique junior (výškové kategórie)
Mr. Physique (výškové kategórie)
Mr. Physique Masters (40+)
Fitnes muži (výškové kategórie)
Telesne postihnutí

Deti:
Fitness detí (vekové kategórie)

Nezabudnite!!!
Ak sa chcete stať členom veľkej rodiny SANK, ktorá je súčasťou najväčšieho európskeho združenia športových organizácií naturálnej kulturistiky INBA, registrácia prebieha od januára do konca apríla 2017.

https://www.zbodyfit.com/el-prihlaska-na-sutaz/login.php?lang=sk

Informácie a poplatky

Upoornujeme
Samozrejme sme si vedomí, že tak ako ľudia prichádzajú tak aj odchádzajú. Kto sa rozhodol členstvo v SANK  ukončiť, prípadne súťažiť za iný klub alebo asociáciu,  nezabudnite, že ste povinní dodržiavať „Stanovy SANK  (čl. 4.6)“ a  „REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK  SANK“ .

S pozdravom, Best regards,
Viliam Rigo president of INBA Slovakia