Milí športovci, reprezentanti!

Milí športovci, reprezentanti!

Súťažná sezóna Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky je za nami. Takmer stovka pretekárov si na jesenných súťažiach (Aminostar Natural Cup v Bystrici pod Hostýnem a na piatom ročníku Victoria Natural Cup v Senci) zmerala svoje sily. Vrcholom boli ME Európy v Karlových Varoch, kde sa zišli reprezentanti z ôsmych štátov. Na týchto podujatiach sa zúčastnili aj naši súťažiaci, ktorí získali popredné umiestnenia, na čo smeprávom hrdí.
Čerešničkou na torte je, ako každú jeseň Naturálna Olympia v USA.

Tu by som chcel zvlášť poďakovať súťažiacim, ktorí reprezentovali našu organizáciu a Slovensko – Slavomírovi Pradovi za prvé miesto v kategórii Mr. Physique a Júliusovi Karabinošovi za druhé miesto v kategórii Grand Masters.

Na záver chcem vyjadriť uspokojenie, že smerovanie SANK je správne a som presvedčený,že súťaženie v naturálnej kulturistike je stmeľujúcim prvkom pre všetkých pretekárov. Preto ešte raz dovoľte, aby som Vám poďakoval za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena SANK.

Vilo Rigo