Návrh nových stanov SANK

novinky-sankSlovenská asociácia naturálnej kulturistiky predkladá návrh nových stanov (ďalej len „stanovy“) vypracovaných na základe nového zákona o športe č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré musia nadobudnúť platnosť do 30. júna 2016. Prerokovanie a schválenie stanov sa uskutoční dňa 9. apríla 2016 na konferencii v Michalovciach.

PDF – Návrh nových stanov