Nové súťažné kategórie SANK

Možno ste postrehli že Slovenská asociácia Naturálnej kulturistiky zaradila do svojich súťaží nové súťažné kategórie. Jenou z nich bola kategória  – Junior do 23 rokov a fitness bikini do 23 rokov. Zaradenie tejto kategórie bolo na základe nového zákona o športe (ako talentovaná mládež). Sme radi že niektoré zahraničné partnerské organizácie sa rozhodli pridať, a tiež do svojich súťažných propozícií zaradili túto kategóriu.  Na poslednej konferencii členskej základne, bolo odsúhlasené nové vekové delenie kategórií (Šport model 35-45 rokov, Šport model nad 45 rokov, Fitness figura 35-45 rokov, Fitness figura nad 45 rokov). Tieto vekové kategórie sú už teraz na jar zaradené do našich súťaží.