Nový spôsob registrácie členov

system_sankDnešným dňom sme spustili nový spôsob registrácie členov (súťažiacich) SANK. Noví neregistrovaní záujemcovia sa musia registrovať cez elektronický systém
Prihláška pretekára.

V elektronickej prihláške vyplnia všetky povinné údaje a po potvrdení im bude vygenerovaný PDF súbor predvyplnenej prihlášky, ktorú podpíšu a spolu s fotografiami a fotokópiou potvrdenia o zaplatení zašlú na adresu SANK, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce. Súčasne s prihláškou zaplatia ročný členský poplatok na účet. Po doručení a spracovaní bude členstvo potvrdené.

Systém vám súčasne vygeneruje vaše prístupové heslo do vášho osobného profilu a zašle ho na e-mailovú adresu. Po prihlásení sa do systému a po akceptovaní zo strany Vašej federácie (SANK) sa budete môcť registrovať na súťaže organizované na Slovensku, v Maďarsku a Česku.