Nutričné poradenstvo a výživa v športe

Brimich Promotion Agency & Prvá nutričná spoločnosť, s.r.o
organizujú prvý slovenský certifikovaný kurz

NUTRIČNÉ PORADENSTVO A VÝŽIVA V ŠPORTE
Termín kurzu : 16 . 5 . – 17. 5 . 2015 a 23 . 5 . – 24 . 5 . 2015

Miesto : Wellfit Club, Fazuľová 7, Bratislava (budova spoločnosti DELL)
Zraz účastníkov – 16.5. , sobota , 8,30 v budove DELL , Fazuľová 7 v Bratislave

Tematický obsah kurzu :
1, ľudský organizmus , tráviaci systém , fyziológia trávenia
2, makroživiny a mikroživiny – význam pre ľudský organizmus
3, základy metabolizmu , metabolická typológia
4, vnútorné hormonálne prostredie a telesné cvičenia
5, súčasné trendy vo výžive
6, práca a nutričný režim pre klientov s nadváhou
7, filozofia projektu „za 100 dní do formy“
8, stravovací plán , skladba , zostavenie jedálničkov
9, „pravda“ o potravinách , kvalitatívny potravinový rozmer
10, voda a pitný režim , regulovanie príjmu v športe
11, výživa v športe , doplnky výživy
12, výživový eklekfit , mozaika výživových programov
13, prirodzená strava , ochutnávka surového ovocného nápoja
14, základy prvej pomoci
15, využitie výživy pri riešení zdravotných problémov

Lektori workshopu :
PaedDr. Róbert Brimich – odborný garant workshopu , výživový expert
Ing. Veronika Hanáková –dietológ , biochemik a patofyziológ
Bc. František Albert – expert pre fitnes a výživu
Mgr. Matúš Albert – expertpre fitnes výživu
MUDr. František Žák – športový lekár, expert na výživu
Prof. Peter Šimon –expert na potravinovú chémiu a technológiu

Cena 390 € / osoba * v cene sú učebné materiály , certifikát , občerstvenie

Dôležité info – BONUS !!!
Cena kurzu pre absolventov workshopu o výžive konaného 21. februára 2015 v Bratislave , držiteľov certifikátu inštruktor fitnes od Brimich Promotion Agency a členov Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky je 290€!

Kurz bude ukončený skúškou – testom.Úspešní frekventanti obdržia certifikát – Poradca v obore nutričné poradenstvo a výživa v športe – oprávnenie pre živnostenské účely.

Svoju účasť na kurze potvrďte do 30. apríla 2015 na e-mailovej adrese : robert_brimich@dell.com alebo telefonicky – 0905 316622

Príslušnú úhradu za kurz zrealizujte do 10. mája 2015 :

Unicreditbank , číslo účtu – 6863908003 , kód banky – 1111
Pri platbe nezabudnite uviesť svoje meno !!!

Počet účastníkov workshopu je limitovaný!!!
Pre akékoľvek informácie neváhajte volať – 0905 316622

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ