Oznam – 2.9.2016

Upozorňujeme

Jesenná registrácia nových členov SANK (súťažiacich) bola ukončená 31.8.2016
V prípade že ste do tohto termínu neuhradili príslušné poplatky registrácie váš poplatok sa zvyšuje o 100%.
Informácie a poplatky