Oznam Pre súťažiacich

Milí pretekári, venujte pozornosť tomuto oznamu.
Nakoľko je prihlásených 172 pretekárov sme nútení už v piatok od 18:00 hod. registrovať pretekárov. Tí, ktorí ste z blízkeho okolia alebo mate v pláne pri cestovať a ubytovať sa v piatok prosím využite túto príležitosť, aby sme skrátili registráciu v sobotu.
REGISTRÁCIA PIATOK od 18:00 do 20:00 a V SOBOTU od 6:30 do 8:00

Už v piatok od 16:00 hod. bude pripravený striekací servis PRO TAN.

Tešíme sa na stretnutie s rodinou naturálov

Viliam Rigo