Oznam

Dňa 5. januára 2015 bol vynovený program pre registráciu súťažiacich. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie bezpečnosti, zjednodušenie Vašej registrácie na jednotlivé súťaže vrátane vyhodnocovania súťaží a súťažiacich. Dňa 6. januára sme Vám rozoslali hromadný e-mail, v ktorom ste mali uvedené svoje užívateľské meno a heslo do systému.

Princíp registrácie zostáva v podstate ako ho poznáte z minulého roku, len s tým rozdielom, že je potrebné sa do systému najprv prihlásiť. Po prihlásení už nebudete musieť vpisovať svoje osobné údaje (tie tam už budú uvedené), vyplníte len nasledovné položky – výška, váha a kategória, v ktorej chcete súťažiť.

Ten, kto nedostal e-mail s prihlasovacími údajmi (nenašiel ho ani v spamovom koši), nech o to požiada administrátora. Na e-mailovú adresu sank@zbodyfit.com zašle svoje meno a priezvisko,  svoju e-mailovú adresu (ktorá bude uvedená ako registračná) a  dátum narodenia. To pre identifikáciu, aby prístupové údaje nedostala nepovolaná osoba!

Nová registrácia je určená pre nových členov SANK-u, ktorí sú už registrovaní (Prihláška pretekára). Každý, kto plánuje súťažiť a je členom uvedenej organizácie musí mať svoj profil v systéme, aby mohol súťažiť.

Prihlásenie – Log in

Na ďalšom vývoji programu sa neustále pracuje.

Zeman