Oznámenie disciplinárnej komisie

Na základe oznámenia Antidopingovej agentúry Global Quality Sports GmbH ( GQS) zo dňa 17.04.2020 o porušení antidopingového pravidla pre prítomnosť zakázaných látok, alebo ich metabolitov, alebo ich  markerov vo vzorke športovca vedenú pod čislom: 4507410, protkolom športovca 6145

Dňa 25.04.2020 pod spis. značkou 01/2020 bolo začaté voči športovkyni disciplinárne konanie.

Zakázané látky boli zistené na základe mimosúťažnej kontroly odobratia biologickej vzorky dopingovým komisárom zo dňa 15.02.2020.