Oznámenie disciplinárnej komisie

Oznámenie disciplinárnej komisie

Disciplinárna komisia oznamuje, že  16.10.2019 na základe dostupných dokumentov, sa začalo disciplinárne konanie voči športovkyni Pavlíne Kováčovej, za porušenie Stanov SANK, článok 4 odsek 4.6 a disciplinárnych poriadkov článok 8. odsek 4 a) b)