Poukázanie 2% z dane pre SANK

imagesPRISPEJTE 2% Z VAŠICH DANÍ AJ VY!
Vážení členovia, partneri, sponzori.
Aj vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane Slovenskej asociácii naturálnej kulturistiky môžeme napredovať.

Ako postupovať pri poukázaní 2% :
Ak ste zamestnancom a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ, u ktorého ste požiadali o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:
–      požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“,
–      vyplňte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“,
–      obidve tlačivá „Potvrdenie o zaplatení dane…“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy…“ doručte poštou alebo osobne do 30. apríla 2016 na miestne príslušný daňový úrad (podľa miesta vášho bydliska)
–      daňový úrad do 90 dní prevedie Vaše 2% z dane na účet našej neziskovej organizácie.

  1. ZAMESTNANEC – používa
  2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
    a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
    b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)

II. ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
15) IČO:  45009660
16) Právna forma: Občianske združenie
17) Obchodné meno (názov): Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky
18) Sídlo – ulica:  Štefánikova
19) Súpisné orientačnéčíslo: 20
20) PSČ: 071 01
21) Obec: Michalovce

Ďakujeme