Propozície na súťaž GRAND PRIX KOMÁRNO 2014

Propozície na súťaž GRAND PRIX KOMÁRNO 2014

Pohárová jesenná súťaž ktorá sa bude konať 18. októbra 2014 v MsKS Komárno je nominačná súťaž na súťaž INBA European Championship v Karlových Varoch.

Upozorňujeme, že GRAND PRIX KOMÁRNO je pre súťažiacich ktorí sa chcú zúčastniť ME povinná.

Propozície na súťaž a elektronickú prihláška (aktívna od 01.09.2014 – 12.10.2014)

komarno_2014