Registrácia na jarné súťaže

Od dnešného dňa je možné sa registrovať na jednotlivé súťaže:
Upozorňujeme súťažiacich že na základe nových pravidiel sa môžu registrovať len do jednej kategórie!

Prihláška pre súťažiacich – SANK, CSNS, INBA-HU

Prihláška len pre súťažiacich – SANK !

Prihláška pre zahraničných súťažiacich

Propozície a organizačné pokyny budeme zverejňovať priebežneU