Rozhodnutie DK SANK

Disciplinárna komisia Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky, na základe oznámenia Antidopingovej agentúry Global Qaulity sports Gmbh (GQS) udeľuje Barbore Chalaniovej trest zákazu činnosti na dobu štyroch rokov (od 27.04 2020 do 26.04. 2024.vrátane) za preukázanú prítomnosť zakázaných látok. Rozhodnutie DK SANK 22.06.2020 PDF.