Sústredenie SANK 27-29.marec 2015

Sústredenie SANK  – SKI MAKOV
Tradičné jarné sústredenie SANK 27-29.marec 2015 sa tentokrát uskutočnilo v lyžiarskom stredisku SKI MAKOV.
Aj keď sneh na lyžovanie sme už nestihli o to krajšie bolo prebúdzanie prírody v lyžiarskom stredisku. V piatok po večeri sa  po niektorý oddali wellness u alebo priateľskom rozhovore zotrvali v jedálni. Sobota bola v znamení seminára pod vedením Dr. Miroslava Motyčíka a vysvetlenie si nových súťažných pravidiel. Nakoľko sme aj trošku zámerne zvolili prostredie bez posilňovne funkčné tréningy pod vedením Janky Budajovej zmenili stereotyp  z fitness centier vonku v prírode. Priložené fotografie ilustrujú samotné prostredie v ktorom sme víkend strávili ale nenahradia ten dobrý pocit zo stretnutia a dobrej nálady všetkých zúčastnených.
Ďakujem všetkým za účasť a tešíme sa na Vás opäť o rok .
Viliam Rigo