Sústredenie SANK 4-5.12.2015 – SKI MAKOV

Predmikulášske sústredenie predsedov jednotlivých klubov a výkonného výboru zväzu v lyžiarskom stredisku SKI MAKOV, bolo prínosom pre ďalší rozvoj činnosti Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK). Nebola to len pracovná udalosť, ale aj možnosť sa lepšie spoznať a odreagovať sa od bežných pracovných povinností.

Zasadnutie konferencie otvoril a viedol prezident SANK – Viliam Rigo.

Témami boli:

  • vyhodnotenie súťaží organizovaných SANK v roku  2015, poznatky organizátorov a predsedov klubov, novela zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Viliam Rigo)
  • predstavenie elektronickej prihlášky, jej využitie, časté chyby, bodové hodnotenie rozhodcov a vysvetlenie fungovania elektronického systému pracuje (Ľuboš Zeman)

Ľuboš Zeman informoval o stave členskej základne SANK. V súčasnosti SANK eviduje 38 športových klubov, z toho aktívnych je 30 a vyše 640 členov, z toho 338 aktívnych pretekárov.

Ľuboš Zeman