T-Walk

T-walk – náčrt promenády na pódiu pre súťažné kategórie
Fitness Bikini, Šport Model, Fitness Figúra, Mr. Physique

T-walk I