Úprava súťažných pravidiel

sankNa podnet súťažiacich a rozhodnutia konferencie boli upravené a vyšpecifikované niektoré časti súťažných pravidiel. Na vedomie dávame a upozorňujeme na najdôležitejšiu zmenu a to použitie súťažnej farby.
Na súťažiach sa môže používať farba ProTan alebo farba na rovnakom základe (zakázaná je farba DreamTan).

Súťažné pravidlápdf-icon