Vážení pretekári, členovia a milí športoví priatelia SANK

Vážení pretekári, členovia a milí športoví priatelia SANK

Dovoľte mi na začiatku Nového roku Vám poďakovať za spoluprácu i podporu v uplynulom roku 2013. Chcem poďakovať všetkým, pretekárom, organizátorom súťaží a realizačnému tímu, predsedom klubov, výkonnému výboru a rozhodcom, bez ktorých by sme si nevedeli predstaviť činnosť asociácie. Veď vďaka vám všetkým sa nám počas minulého roka podarilo posunúť opäť ďalej. Rok 2013 bol pre bilancovanie zvlášť priaznivý. To, že Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky sa stáva známou doma i v zahraničí je aj skutočnosť, že naše rady rozšírili okrem iných vo veľkej miere aj fitnes detí. Úspechy našich pretekárov na domácej či zahraničnej scény sú na vzostupe. Dôkazom sú úspešné vystúpenia našich reprezentantov na MS na Zakynthose, ME v Karlových Varoch a naturálnej Olympii v San Diegu.

Naša asociácia vytvára nové podmienky a uplatnenia pretekárov v nových kategóriách. Novinkou minuloročných súťaží bolo aj otvorenie kategórie Ms. Physique, ktorá mala veľký úspech a tiež rozšírila rady našej členskej základne. Na rok 2014 sme vytvorili kalendár súťaží tak, aby sme mohli  venovať  vyššiu pozornosť všetkým pretekárom a pretekárkam. Rozšírenie našich radov o nových dorastencov a juniorov je samozrejmosťou, veď  práve oni sú do budúcna základňou pre našu asociáciu a budú šíriť myšlienku naturálnej kulturistiky. Aby sme mohli prekonávať prekážky, musíme reagovať predovšetkým šírením dobrých myšlienok, hoci je to niekedy náročné. Dobrá myšlienka však sama ešte nevytvorí zmenu k dobrému, myšlienky je potrebné uskutočňovať.

Činnosť SANK, tiež závisí od finančných zdrojov, ktoré by sme chceli riešiť aj 2% z daní. Touto cestou chcem vyzvať všetkých, aby sa pousilovali a hľadali možnosti ako získať čo najväčší počet daňovníkov o prispenie na funkčnosť našej asociácie. Finančné prostriedky získané z 2% nám uľahčí uskutočniť reprezentačné zrazy, semináre a v neposlednom rade úhradu aspoň časti nákladov pretekárom, ktorý budú reprezentovať  SANK na ME a MS. Ďalším krokom k úspešnosti je nová registrácia pretekárov a členov SANK. Registrácia členov zaručuje súťažiť aj s ďalšími partnerskými federáciami. To,  že prvý polrok 2014 bude pestrý, potvrdzuje aktuálny kalendár podujatí : 1.februára:  Fitness day Incheba Bratislava, 25.-27. apríla: sústredenie Šport Hotel Bojnice, 7. júna:  MMSR Kolárovo, 14. júna:  MMČR Brno, 21. júna:  MMMR Tatabánya, 28. júna: MS Nitra.

Na záver chcem vám poďakovať za vašu činnosť, popriať vám v Novom roku veľa športových úspechov a veľa zdravia.