Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2017

Vážení členovia SANK, športoví priatelia,

všetkým Vám prajeme šťastné a veselé Vianoce, do nového roka zdravie a šťastie, dostatok osobných aj športových úspechov. Ďakujeme všetkým za prejavenú podporu a pomoc pri rozvoji nášho krásneho športu, tešíme sa na ďalšie stretnutia na športových podujatiach.
VV SANK