Vyhodnotenia športovca za rok 2016

Vážení pretekári, členovia a milí športoví priatelia SANK

Každý rok vyhlasuje Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky najúspešnejších športovcov roka a klubov. Inak tomu nebolo ani teraz. SANK oceňuje svojich športovcov za ich vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu organizácie. Pri tejto príležitosti sa zišlo viac ako 50 športovcov a priaznivcov tohto úžasného športu. Naším úspešným pretekárom držíme palce aj do budúcna, ako aj všetkým ktorý budú v tomto roku bojovať a získavať cenné body pre získanie titulu najúspešnejšieho športovca roka 2017.

Výkonný výbor SANK