Výročná konferencia SANK v Nitre

2013-03-02-konferencia-sank-v-nitreV sobotu, 2. marca 2013 sa v Nitre uskutočnila výročná konferencia Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky. Zasadnutie konferencie otvoril a viedol prezident Július Karabinoš, ktorý privítal všetkých prítomných. Prezident SANK prečítal správu o činnosti SANK a členka Výkonného výboru SANK Lenka Bóroková prečítala správu o hospodárení asociácie.

Plán súťaží na rok 2013

Ďalším bodom programu bolo informovanie o pláne súťaží na rok 2013, ktorým predchádza jarné sústredenie v Bojniciach, v dňoch 26.-28. apríla 2013. Minuloročné sústredenie bolo podľa slov členov výkonného výboru úspešné a na tohtoročnom opätovne očakávajú veľkú účasť členov a pretekárov asociácie. Ďalej nasledovalo vymenovanie súťaží jarnej a jesennej sezóny 2013.