Výsledky dopingovej kontroly z dňa 9.5.2015

Dňa 9. 5. 2015 bola vykonaná dopingová kontrola členov SANK (INBA Slovakia) s týmito výsledkami:

Jozef Kakalík- negatívny
Vladimír Minár – pozitívny
Milan Jurák – negatívny
Michal Gašparík – pozitívny
Peter Doležal – negatívny

Na základe antidopingových pravidiel INBA Europe budú výsledky už uskutočnených súťaží prehodnotené a upravené.
Výsledky dopingových testov z 9.5.2015

Viliam Rigo