Výsledky dopingových kontrol 27.08.2016 a 10.09.2016

V dňoch 27.08.2016 a 10.09.2016 boli vykonané mimo súťažné dopingovej kontroly súťažiacich

Michal Studenič, Tomáš Jurica, Dominika Gajdošová, Iveta Kováčiková – všetko s negatívnym výsledkom.

výsledky mimo súťažnej  – PDF