Výsledky dopingových kontrol 5.5.2017 a 6.5.2017

V dňoch 5.5.2017 a 6.5.2017 boli vykonané súťažné a mimo súťažné dopingové kontroly súťažiacich
– všetky testy vyšli s negatívnym výsledkom  – PDF