Výsledky – Iron Gym Cup 2

Výsledky zo súťaže Iron Gym Cup 2 konanej v Žiari nad Hronom dňa 14.5.2016 – PDF

Absolútnym víťazom v kategórii mužov sa stal Gabriel Engel
Absolútnou víťazkou v kategórii žien sa stala Laura Takácsová