Category Archives: Aktuality

Zrušenie konania konferencie SANK

Vážení členovia Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky
 
na základe aktuálnych informácií  zverejňovaných na stránke Ministerstva zdravotníctva a zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19  sme sa rozhodli, že plánovanú konferenciu dňa 14. marca 2020 RUŠÍME.

Ďalší termín konferencie stanovíme akonáhle preventívne opatrenia štátne orgány odvolajú.

Viliam Rigo
prezident SANK

konferencia SANK 2020

Oznam pre členov

SANK pozýva svojich členov na výročnú konferenciu ktorá sa bude konať vo Vysokej škole manažmentu, na Panónskej ceste 17, v Bratislave, sobotu 14. marca 2020 začiatkom o 14:00 hod.

Oznam pre štatutárov klubov, funkcionárom SANK, trénerom, rozhodcom

V súlade s novelou Zákona o športe každý štatutárny zástupca klubu, všetci funkcionári SANK, tréneri, rozhodcovia  majú povinnosť doručiť na sekretariát čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Prijatou úpravou v zákone sa sprísňuje definícia vyžadovanej bezúhonnosti športového odborníka – novelizované sú: § 7 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 2 písm. b), § 7 ods. 2 písm. c) a § 7 sa odsek 2. Úprava sa týka všetkých športových odborníkov definovaných v § 6 zákona s účinnosťou od 1. januára 2020.
Zároveň žiadame štatutárov klubov o výpis z obchodného registra (ak je klub registrovaný ako obchodná spoločnosť) alebo o výpis z evidencie občianskych združení (ak je klub občianskym združením).

PDF – čestné prehlásenie o bezúhonnosti

2.5.2020 – European Poverfit Natural Cup

Pozvánka na zraz pretekárov

Mili prerekári, prajeme vám všetko dobré v roku 2020 hlavne veľa zdravia a úspechov.

Dovoľujeme si vás týmto pozvať na zraz pretekárov.
Účasť na zraze  je nutná pre všetkých, či už reprezentantov, ale aj pretekárov čo nebudú súťažiť jarnú sezónnu. 
Svoju účasť prosím potvrďte na mail ivetfit@gmail.com

 

Tešíme sa na vás s pozdravom Sank