14.10.2017 – Grand Prix Slovakia, Nitra (SANK – SK)

15.10.2017 – 1st Mediterranean King and Queen Championship, Ahthens Greece (NGBA)

21.10.2017 – Hungarian INBA Elite Tour, Tatabánya (INBA Hungary)

27.-29.10.2017 – INBA European Championshi Bosnia and Herzegovina, Mostar (INBA-Balkan)

November 9th – 12th, 2017 - Natural Olympia XX 2017, Las Vegas, NEVADA, USA

 

Dokumenty na stiahnutie

Prihláška pretekára
Prihláška klubu

Stanovy SANK

Súťažné pravidlá
Registračný a prestupový poriadok
Tlačivo pre prestup
Disciplinárny poriadok (v el. reg. systéme, v časti Download)

Čestné vyhlásenie o naturálnosti pre kluby

Svetový antidopingový kódex 2015