14.10.2017 – Grand Prix Slovakia, Nitra (SANK – SK)

15.10.2017 – 1st Mediterranean King and Queen Championship, Ahthens Greece (NGBA)

21.10.2017 – Hungarian INBA Elite Tour, Tatabánya (INBA Hungary)

27.-29.10.2017 – INBA European Championshi Bosnia and Herzegovina, Mostar (INBA-Balkan)

November 9th – 12th, 2017 - Natural Olympia XX 2017, Las Vegas, NEVADA, USA

 

Filozofia SANK

O našej filozofii

„V zdravom tele zdravý duch“
V čo verím, keď verím v dušu človeka? V čo verím, keď
verím, že táto látka obsahuje dve skupiny atómov uhlíka?
V obidvoch prípadoch je v popredí istý obraz, zmysel
je však ďaleko v pozadí, t.j. nie je ľahké obsiahnuť
pohľadom celé použitie obrazu.

(L. Wittgenstein)

Športové odvetvie ako je kulturistika je veľa krát diskutovanou témou. V tomto odvetví pekne vyšportované telo do určitých parametrov a veľkosti, medzi laikmi vyvoláva údiv a mnohokrát
aj odpor. Ako je možné, že niektorý jedinec disponuje nadmernou muskulatúrou niekedy až do nežiaducich rozmerov, kde sa stráca prirodzenosť jedinca a na druhej strane je to prejav zdravého vzhľadu tela, kde za samozrejmých podmienok nevzbudzuje udivené pohľady okolia? Už v samotnom názve naturálna kulturistika je slovo, ktoré môže napovedať o aký smer ide.

Hlavne slovo naturálny vzbudzuje úsmev a nepochopenie o aké odvetvie ide každý ma na to svoje vysvetlenie a veľakrát samozvaní odborníci spochybňujú túto myšlienku skupiny jedincov, odlišujúca sa od iných skupín svojimi záujmami, charakteristickými vzťahmi.

Naturalizmus z lat. naturalis = prírodný je aj umelecký a literárny smer ktorý vznikol v 60-80 rokoch 19. storočia vo Francúzku. Charakteristickým znakom naturalizmu je čo najvernejšie vystihnutie tzv. životnej pravdy , teda vernosť skutočnosti. Jedným znakom je aj zdôrazňovanie biologickej určenosti človeka. Z tohto pohľadu je iba krok k dvom pojmom ako je naturálny a naturel. Ak by sme to chceli jednoducho vystihnúť slovo naturálny = prírodný, prirodzenosť, pôvodný a nakoniec slovo naturel = prirodzená povaha, svojráznosť v chovaní.

Stál som pred dvoma cestami.
Vybral som si tú, po ktorej kráčalo menej ľudí.
A v tom spočíva rozdiel.“

(Paulo Coelho)

Po zmenách politického systému ubudli možnosti športovo – záujmovej činnosti pre deti a mládež. Fitnes centrá sú jednou z dostupných možností, mladým ale treba pomôcť a ukázať cestu. Na tomto mieste chcem zdôrazniť , že toto nie je jediná cesta ako sa venovať pohybovej aktivite je to alternatíva tým čo nechcú robiť „vážnu“ vrcholovú kulturistku a nie sú ochotný obetovať všetko čo je nutné , aby v nej uspeli. Dnešná realita je taká, že väčšina kondične trénujúcich cvičencov vo fitnes centrách nemá vysoké športové ambície. Ale v súčasnosti je už veľmi veľa „kondičných“ a naozaj aj naturálnych kulturistov po celom Slovensku.

Zámerom Slovenskej asociáciu naturálnej kulturistiky je návrat k prírode , prečo takto otvorene širokej verejnosti prezentujeme výsledky pravidelného tréningu a správnej životosprávy. Vplyv regenerácie na vrcholový výkon má svoje opodstatnenie, každý športovec vie aká je dôležitá super kompenzácia a regeneračný proces.

Niekto by namietal „a my robíme niečo iné“. Tak prečo vo vrcholovom športe v poslednej dobe je toľko úmrtí a na dôvažok vidíme to aj v priamom prenose . Je to náhoda , že je vždy nejaký prostriedok ako zvýšiť výkon. Keby to tak nebolo načo sú organizácie ako WADA – World Anti-Doping Agency

Tu nastáva zlom vzťahu mysle a tela akým smerom sa ubrať čo je správne? Je to rozhodnutie každého akou cestou vykročí s čím sa stotožní s vedomím do akej mieri chce zušľachťovať svoje telo za prirodzených podmienok tak ako mu to príroda nadelila. Každý jedinec má svoju kapacitu tak je to aj v prírode. Len ľudský faktor vie ovplyvniť genetiku a veľakrát zmýšľanie človeka neuvedomujúci si následky svojich činov. Modifikované potraviny aby uspokojili ľudstvo v potravinovom reťazci ma na planéte svoje miesto, je to čo ľudstvo potrebuje? Nemá to z dlhodobého hľadiska na ľudský organizmus vplyv? A čo v športe ženieme sa za výkonmi len aby sme boli lepší, väčší, úspešnejší je to ozaj nadanosť jedinca alebo hľadáme riešenie ako vyniknúť.

„…“vy“, vaše radosti i starosti, spomienky a túžby, váš
pocit osobnej identity a slobodná vôľa nie sú v skutočnosti
nič iného než chovanie obrovského súboru nervových
buniek a pridružených molekúl.“

(F. Crick)

Autor: Viliam Rigo (júl 2011)