6.5.2017 - Therma Natural Championship 2017 (hotel Therma Dunajská Streda)

13.5.2017 - 2.ročník Media4rent Natural Cup Bratislava

20.5.2017 Majstrovstvá Slovenskej Republiky v Naturálnej kulturistike a fitness Viničné

27.5.2017 3RD International German Championship, Elite Tour Competiton in Neu-Ulm, Germany

2 – 4.6.2017 INBA/PNBA WORLD Championship 2017 Rimini, Italy

 

Informácie a poplatky

Informácie a poplatky SANK
Členstvo v Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK) je podmienená platnou registráciou a zaplatením členského poplatku v stanovenej výške pre kalendárny rok. Neuhradenie členského poplatku v určenej lehote môže znamenať nepotvrdenie, pozastavenie alebo zánik členstva. Členský príspevok musí byť zaplatený jednorázovo bankovým prevodom na číslo účtu SANK.

Registrácia

Prihlášku klubu – vyplňuje klub, ktorý má záujem o členstvo v SANK
Prihláška pretekára – vyplňuje záujemca o súťaženie na súťažiach organizovaných pod hlavičkou SANK a jeho partnerských organizácií (INBA).

Prihlášku môže pretekár podať, ak je zaregistrovaný v oddiele, klube (neplatí ročný poplatok jednotlivca – 25 €) alebo sa zaregistruje ako jednotlivec – člen SANK. Preukaz pretekára je platný len so zaplatenou ročnou licenčnou známkou pretekára.

Pre pretekárov neregistrovaných v klube je výhodnejšie vstupovať do klubov a súťažiť za nich (ušetria tak 20 €)!

Poplatky SANK

Ročný poplatok klubu – 50 €, plus ročná licenčná známka za každého pretekára – 5 €.
Súčasne s realizovaním platby, je potrebné zaslať menný zoznam osôb, pre ktoré sú licenčné známky určené (na e-mailovú adresu sank@sank.sk).

Ročný poplatok jednotlivca neregistrovaného v klube – 25 €.
 

Číslo účtu SANK: 4004696170/7500 ČSOB a. s. (IBAN SK59 7500 0000 0040 0469 6170  SWIFT CEKOSKBX)
Pri platbe je potrebné do poznámky (správa pre prijímateľa) uviesť:

  • pri platbe členského za klub názov klubu, za ktorý je poplatok hradený
  • pri platbe členského za jednotlivca nezaradeného do klubu jeho meno a priezvisko.

Administrátor členskej základne SANK (Registrácia klubov a členov)
Ján Berdy, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
Kontakt: 0917 194 624, sank@sank.sk, berdy@sank.sk