14.10.2017 – Grand Prix Slovakia, Nitra (SANK – SK)

15.10.2017 – 1st Mediterranean King and Queen Championship, Ahthens Greece (NGBA)

21.10.2017 – Hungarian INBA Elite Tour, Tatabánya (INBA Hungary)

27.-29.10.2017 – INBA European Championshi Bosnia and Herzegovina, Mostar (INBA-Balkan)

November 9th – 12th, 2017 - Natural Olympia XX 2017, Las Vegas, NEVADA, USA

 

Kontakt

Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky

Prezident
Viliam Rigo, 925 27 Veľký Grob 442
Kontakt: 0917 812 810, viliamrigo@gmail.com, rigo@sank.sk

Generálny sekretár
Ján Berdy, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
Kontakt: 0917 194 624, sank@sank.sk, berdy@sank.sk

Výkonný výbor SANK

Švorcová Gabriela, Vinohradnícka 11, Slovenský Grob
Kontakt: 0903 406 705, gabi.svorcova@gmail.com, svorcova@sank.sk

PhDr. Katarína Tomášová, J. Alexyho 15, 036 01 Martin
Kontakt: 0918 943 367, katarina.bodova@gmail.com, tomasova@sank.sk

Luboš Zeman, 0903 036 230, Štermenská 1281, 92523 Jelka
Kontakt: 0903 036 230, zbodyfit@gmail.com, zeman@sank.sk

Administrátor členskej základne SANK (Registrácia klubov a členov)
Ján Berdy, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
Kontakt: 0917 194 624, sank@sank.sk, berdy@sank.sk

Administrátor elektronického systému SANK
programátor systému a správca webovej stránky www.sank.sk
Luboš Zeman

Sídlo
Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
Tel.: +421 (0) 917 194 624
E-mail:sank@sank.sk