Zmeny v Zozname zakázaných látok 2016

Zmeny v Zozname zakázaných látok 2016

Trvalo zakázané látky a metódy
S2. Peptidové hormóny, rastové faktory, príbuzné látky a mimetiká
• Leuprorelín nahradil triptorelín ako univerzálnejší príklad choriogonádotropínu a faktora uvoľňujúceho luteinizačný hormón.

S4. Hormóny a metabolické modulátory
• Boli pridané mimetiká inzulínu vrátane všetkých agonistov inzulínového receptora.
• Meldónium bolo zaradené do Zoznamu na základe dôkazov o jeho zneužívaní s cieľom zlepšenia športového výkonu.

S5. Diuretiká a maskovacie látky
• Bolo upresnené, že oftalmologické použitie inhibítorov karbonickej anhydrázy je povolené.
Látky a metódy zakázané počas súťaže

S6. Stimulanciá
• Bolo upresnené, že klonidín je povolený.
Látky zakázané v určitých športoch

P1. Alkohol
• Po zvážení žiadosti medzinárodnej federácie pre motocyklistiku bola táto federácia odstránená zo zoznamu športov, pri ktorých je alkohol zakázaný ako dopingová látka.
WADA akceptovala, že užívanie alkoholu ako dopingovej látky bude regulované samotnou federáciou.

Monitorovací program
• Meldónium sa preradilo do Zoznamu zakázaných látok 2016.
• Hydrokodón, pomer morfín/kodeín a tapentadol boli odstránené.

http://www.antidoping.sk/index.php/zakazane-latky