Nový spôsob registrácie členov

system_sankDnešným dňom sme spustili nový spôsob registrácie členov (súťažiacich) SANK. Noví neregistrovaní záujemcovia sa musia registrovať cez elektronický systém
Prihláška pretekára.

V elektronickej prihláške vyplnia všetky povinné údaje a po potvrdení im bude vygenerovaný PDF súbor predvyplnenej prihlášky, ktorú podpíšu a spolu s fotografiami a fotokópiou potvrdenia o zaplatení zašlú na adresu SANK, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce. Súčasne s prihláškou zaplatia ročný členský poplatok na účet. Po doručení a spracovaní bude členstvo potvrdené.

Systém vám súčasne vygeneruje vaše prístupové heslo do vášho osobného profilu a zašle ho na e-mailovú adresu. Po prihlásení sa do systému a po akceptovaní zo strany Vašej federácie (SANK) sa budete môcť registrovať na súťaže organizované na Slovensku, v Maďarsku a Česku.

Informácie a poplatky SANK 2015

Informácie a poplatky SANK a Registrácia na rok 2015

Registrácia a platenie členských príspevkov na rok 2015 prebehne v termíne od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 pre všetky kluby a súčasných pretekárov. Členstvo a platnosť je podmienená zaplatením členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok.Viac v podstránke Informácie a poplatky

Valentínska fitness show detí 2015

valentinska-fitness-show-kosice-2015Asociácia SANK pozýva na súťaž pretekárov z celého Slovenska, súťaži sa v 6. kategóriách vo veku od 7 r. do 16 r. Na súťaži sa po minulé roky zúčastnilo okolo 70 pretekárov.

Valentín trošička netradične, to je hlavnou úlohou daného podujatia – Valentínska fitness show detí Optima 2015, ktorá sa bude konať dňa 14. februára 2015 v OC Atrium Optima v Košiciach. Podujatie prinesie do Košíc už štvrtýkrát súťaž maličkých začínajúcich fitnesiek a tým prebudí záujem detí o fitness aj v tomto meste. Organizátorom celého podujatia je už štvrtýkrát Fitness Olympia USA 2012, Mgr. Janka Kordiaková.

Valentínska fitness show detí nebude len o súťaži, uskutočnia sa na nej tanečné vystúpenia detských tanečných škôl v Košiciach a exhibičné vystúpenia športov Športového gymnázia Tr. SNP v Košiciach.

Súťaž dievčat je rozdelená do viacero kategórií, kategória chlapcov je zlúčená do jednej!

Propozície na súťaž a elektronickú prihláška – vstup cez tlačítko ,,Fitness deti“ (aktívne od 8.1.2015 – 10.2.2015)

Oznam

Dňa 5. januára 2015 bol vynovený program pre registráciu súťažiacich. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie bezpečnosti, zjednodušenie Vašej registrácie na jednotlivé súťaže vrátane vyhodnocovania súťaží a súťažiacich. Dňa 6. januára sme Vám rozoslali hromadný e-mail, v ktorom ste mali uvedené svoje užívateľské meno a heslo do systému.

Princíp registrácie zostáva v podstate ako ho poznáte z minulého roku, len s tým rozdielom, že je potrebné sa do systému najprv prihlásiť. Po prihlásení už nebudete musieť vpisovať svoje osobné údaje (tie tam už budú uvedené), vyplníte len nasledovné položky – výška, váha a kategória, v ktorej chcete súťažiť.

Ten, kto nedostal e-mail s prihlasovacími údajmi (nenašiel ho ani v spamovom koši), nech o to požiada administrátora. Na e-mailovú adresu sank@zbodyfit.com zašle svoje meno a priezvisko,  svoju e-mailovú adresu (ktorá bude uvedená ako registračná) a  dátum narodenia. To pre identifikáciu, aby prístupové údaje nedostala nepovolaná osoba!

Nová registrácia je určená pre nových členov SANK-u, ktorí sú už registrovaní (Prihláška pretekára). Každý, kto plánuje súťažiť a je členom uvedenej organizácie musí mať svoj profil v systéme, aby mohol súťažiť.

Prihlásenie – Log in

Na ďalšom vývoji programu sa neustále pracuje.

Zeman

Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2015

vianoce_sank