17.3.2018 - International INBA fitness competition, Debrecen

21.4.2018 - INBA Dutch Championships, Voorthuizen

28.04.2018 - Mezinárodní Mistrovství České republiky ČANKF v naturální kulturistice a fitness, Bruntál

05.05.2018 - PowerFit Natural Cup, Istropolis - Bratislava

12.5.2018 - NATURAL TROPHY 2018, Nové Zámky

12.5.2018 - 4. GNBF e.V. Internationale Deutsche Meisterschaft, Neu-Ulm

19.5.2018 - INBA Grand Prix - National & International Championships, Pécs

26.5.2018 - Majstrovstvá Slovenskej Republiky v Naturálnej kulturistike a fitness, Michalovce

02.06. 2018 - INBA - PNBA World Championships, Hotel Voroňež - Brno - Czech Republic

 

Prispejte 2% z vašich daní aj vy!

PRISPEJTE 2% Z VAŠICH DANÍ AJ VY!
Nič Vás to nestojí a podporíte správnu vec!

Vážení členovia, partneri, sponzori,

V súčasnej dobe má Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky 27 klubov a viac ako 400 členov. Činnosť SANK (Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky),je závislé aj od finančných zdrojov, ktoré by sme chceli riešiť aj 2-mi % z daní. Vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve našej asociácii sa každoročne zozbiera  čiastka, vďaka ktorej dokážeme uskutočniť reprezentačné zrazy, semináre a v neposlednom rade úhradu aspoň časti nákladov pretekárom, ktorí budú reprezentovať  SANK na majstrovstvách Európy a sveta.

Ako postupovať pri poukázaní 2% :

Ak ste zamestnancom a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ, u ktorého ste požiadali o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:
–      požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“,
–      vyplňte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“,
–      obidve tlačivá „Potvrdenie o zaplatení dane…“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy…“ doručte poštou alebo osobne do 30. apríla 2015 na miestne príslušný daňový úrad (podľa miesta vášho bydliska)
–      daňový úrad do 90 dní prevedie Vaše 2% z dane na účet našej neziskovej organizácie.

Tlačivo 2%