Staň sa členom SANK

19.-20.04.2019 - Dutch Championships 2019, Voorthuizen (Holandsko)

11.05.2019 - Medzinárodné Majstrovstvá Českej republiky, Bruntál - ČANKF

18.05.2019 - 5. GNBF International Natural Bodybuilding German Championships, Oldenburg (GNBF e.V., GNBF)

25.05.2019 - PowerFit Natural Cup, Bratislava - SANK

31.05.-01.06.2019 - INBA Grand Prix 2019, Miskolc (Hungary)

01.06.2019 - Majstrovstvá Slovenskej Republiky v Naturálnej kulturistike a fitness, Michalovce - SANK

07.-09.06.2019 - World Championship, Atény, Greece

 

Prispejte 2% z vašich daní aj vy!

PRISPEJTE 2% Z VAŠICH DANÍ AJ VY!
Nič Vás to nestojí a podporíte správnu vec!

Vážení členovia, partneri, sponzori,

V súčasnej dobe má Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky 27 klubov a viac ako 400 členov. Činnosť SANK (Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky),je závislé aj od finančných zdrojov, ktoré by sme chceli riešiť aj 2-mi % z daní. Vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve našej asociácii sa každoročne zozbiera  čiastka, vďaka ktorej dokážeme uskutočniť reprezentačné zrazy, semináre a v neposlednom rade úhradu aspoň časti nákladov pretekárom, ktorí budú reprezentovať  SANK na majstrovstvách Európy a sveta.

Ako postupovať pri poukázaní 2% :

Ak ste zamestnancom a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ, u ktorého ste požiadali o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:
–      požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“,
–      vyplňte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“,
–      obidve tlačivá „Potvrdenie o zaplatení dane…“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy…“ doručte poštou alebo osobne do 30. apríla 2015 na miestne príslušný daňový úrad (podľa miesta vášho bydliska)
–      daňový úrad do 90 dní prevedie Vaše 2% z dane na účet našej neziskovej organizácie.

Tlačivo 2%