17.3.2018 - International INBA fitness competition, Debrecen

21.4.2018 - INBA Dutch Championships, Voorthuizen

28.04.2018 - Mezinárodní Mistrovství České republiky ČANKF v naturální kulturistice a fitness, Bruntál

05.05.2018 - PowerFit Natural Cup, Istropolis - Bratislava

12.5.2018 - NATURAL TROPHY 2018, Nové Zámky

12.5.2018 - 4. GNBF e.V. Internationale Deutsche Meisterschaft, Neu-Ulm

19.5.2018 - INBA Grand Prix - National & International Championships, Pécs

26.5.2018 - Majstrovstvá Slovenskej Republiky v Naturálnej kulturistike a fitness, Michalovce

02.06. 2018 - INBA - PNBA World Championships, Hotel Voroňež - Brno - Czech Republic

 

Zdrojová evidencia

Názov športového klubu/združenia: Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky
Presná adresa:  Štefaniková 3509/20, Michalovce, 071 01
Právna forma:  Občianske združenie
IČO:  45009660
DIČ:  
Bankové spojenie
 
Bežný účet:  SK5675000000004022396008
 Účtu pre prostriedky zo štátneho rozpočtu:  SK9675000000004025462816
Telefónny kontaktnej osoby:  0917 812 810
Meno a priezvisko:  Viliam Rigo
E-mail:  rigo@sank.sk
Webová stránka:  www.sank.sk
Štatutárny zástupca  
Meno a priezvisko:   Viliam Rigo
Elektronická adresa: viliamrigo@gmail.com, rigo@sank.sk
Kontrolór:  ukončil činnosť výpoveďou
Druh športovej aktivity (športové odvetvie):
 Naturálna kulturistika a fitness
Výška členského príspevku:  
Dátum úhrady čl. príspevku: do 30.09. bežného roka
 Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov:  Áno
 Označenie zdrojovej evidencie: SANK