Podmienky účasti reprezentantov na ME a MS 2016-2017