Propozície na súťaž – 6. Victoria Natural Cup Viničné