Vážení pretekári, členovia a milí športoví priatelia SANK