Výsledky dopingovej kontroly vykonanej na ME Šamorín