Majstrovstvá Slovenskej Republiky v Naturálnej kulturistike a fitness

03.10.2020, Dunajská Streda (ŠK Arena Relax Team)

European Poverfit Natural Cup

10.10.2020, Viničné (Iveta Hauserová)

HUNGARIAN Elite Tour & Pro Show

16.-17.10.2020, Miskolc Egyetemi Körcsarnok Miskolc, HUNGARY

Bodybuilding European Championships

24.10.2020, Florence, Italy (NBFI)

 

Antidopingové vzdelávanie

Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky pripravuje cyklus vzdelávania pre svojich členov.
Bližšie informácie o forme a termínoch budete informovaný na stránke www.sank.sk, a formou e-mailu.

sank_antidopingove_vzdelavanie_zoznam_2021

sank_antidopingove_vzdelavanie_zakazane_latky

sank_antidopingove_vzdelavanie_suplements

sank_antidopingove_vzdelavanie_kodex_2021

sank_antidopingove_vzdelavanie_anabolika

European Poverfit Natural Cup 2020 – výsledky

Na súťažné pódium vystúpilo a zabojovalo celkovo 67 súťažiacich.
– výsledky zo súťaže si môžete pozrieť tu – PDF

Miss sympatia: Natália Hudecová, absolútny víťaz v kategórii mužov: Erik Tóth

Ďakujeme všetkým pretekárom, rozhodcom a podpornému organizačnému tímu za dodržiavanie bezpečnostných hygienických opatrení.

SANK

European Poverfit Natural Cup, Viničné – sa bude konať

Vážení pretekári s platnosťou môžeme potvrdiť konanie súťaže vo Viničnom Powerfit Natural Cup dňa 10.10.2020 za dodržania právoplatných nariadení zverejnených na Úrade ministerstva zdravotníctva.
Znenie hromadného podujatia.
 
B) S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50,
hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Ďalej je potrebné dodržať ďalšie právoplatné nariadenia čo sa týka hygieny, vetrania priestorov, dezinfekcie plôch, nosenie rúšok a iných opatrení. Vypracujeme časový harmonogram tak, aby boli dodržané všetky body aktuálnych opatrení. Je to pre nás aj Vás úplne iná situácia ako sme boli zvyknutí. Preto Vás prosíme o maximálnu disciplínu, spoluprácu a trpezlivosť. Jedine tak to spoločne zvládneme.
 
Ďalej uverejňujeme dôležitý odkaz na hranice a dodržanie aktuálnych nariadení a opatrení.
Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.
Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

MSR Dunajská Streda – zrušené

Vážení pretekári, členovia SANK.
 
Vzhľadom na momentálnu situáciu a aktuálne opatrenia vlády SR, Vám s poľutovaním oznamujeme presun MSR Dunajská Streda ktoré sa mali konať 3.10.2020 na rok 2021. Sme naklonení testovaniam, ale z hľadiska krátkeho časového priestoru MSR to nie je možné.
Powerfit Natural Cup 10.10.2020 Viničné čaká na oficiálne vyjadrenie a opatrenia hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva.

Rozhodnutie DK SANK

Disciplinárna komisia Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky, na základe oznámenia Antidopingovej agentúry Global Qaulity sports Gmbh (GQS) udeľuje Barbore Chalaniovej trest zákazu činnosti na dobu štyroch rokov (od 27.04 2020 do 26.04. 2024.vrátane) za preukázanú prítomnosť zakázaných látok. Rozhodnutie DK SANK 22.06.2020 PDF.