Šťastné a veselé Vianoce šťastlivý nový rok 2021

Antidopingové vzdelávanie

Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky pripravuje cyklus vzdelávania pre svojich členov.
Bližšie informácie o forme a termínoch budete informovaný na stránke www.sank.sk, a formou e-mailu.

sank_antidopingove_vzdelavanie_zoznam_2021

sank_antidopingove_vzdelavanie_zakazane_latky

sank_antidopingove_vzdelavanie_suplements

sank_antidopingove_vzdelavanie_kodex_2021

sank_antidopingove_vzdelavanie_anabolika

European Poverfit Natural Cup 2020 – výsledky

Na súťažné pódium vystúpilo a zabojovalo celkovo 67 súťažiacich.
– výsledky zo súťaže si môžete pozrieť tu – PDF

Miss sympatia: Natália Hudecová, absolútny víťaz v kategórii mužov: Erik Tóth

Ďakujeme všetkým pretekárom, rozhodcom a podpornému organizačnému tímu za dodržiavanie bezpečnostných hygienických opatrení.

SANK

European Poverfit Natural Cup, Viničné – sa bude konať

Vážení pretekári s platnosťou môžeme potvrdiť konanie súťaže vo Viničnom Powerfit Natural Cup dňa 10.10.2020 za dodržania právoplatných nariadení zverejnených na Úrade ministerstva zdravotníctva.
Znenie hromadného podujatia.
 
B) S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50,
hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Ďalej je potrebné dodržať ďalšie právoplatné nariadenia čo sa týka hygieny, vetrania priestorov, dezinfekcie plôch, nosenie rúšok a iných opatrení. Vypracujeme časový harmonogram tak, aby boli dodržané všetky body aktuálnych opatrení. Je to pre nás aj Vás úplne iná situácia ako sme boli zvyknutí. Preto Vás prosíme o maximálnu disciplínu, spoluprácu a trpezlivosť. Jedine tak to spoločne zvládneme.
 
Ďalej uverejňujeme dôležitý odkaz na hranice a dodržanie aktuálnych nariadení a opatrení.
Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.
Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

MSR Dunajská Streda – zrušené

Vážení pretekári, členovia SANK.
 
Vzhľadom na momentálnu situáciu a aktuálne opatrenia vlády SR, Vám s poľutovaním oznamujeme presun MSR Dunajská Streda ktoré sa mali konať 3.10.2020 na rok 2021. Sme naklonení testovaniam, ale z hľadiska krátkeho časového priestoru MSR to nie je možné.
Powerfit Natural Cup 10.10.2020 Viničné čaká na oficiálne vyjadrenie a opatrenia hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva.